Schwarzenburgstrasse 215
CH-3097 Liebefeld
Tel.: +41 79 691 61 75

politeon@politeon.ch
Partnerorganisation

Stiftung Junge Ungarn Ohne Grenzen
Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány
[www.mfhnalap.org]
Über uns / Rólunk

magyarul auf Deutsch

Als siebenjähriger Junge verliess Louis Bischof mit seinen Eltern seine Geburtstadt Bern, um nach Budapest (Ungarn) umzusiedeln, wo der Vater 1937-1945 den Posten des Schweizerkonsuls übernommen hat. Während des II. Weltkriegs herrschten in Europa Entbehrungen, Lebensgefahr, Misshandlungen und Hungerleiden.

Im Spätherbst 1944 flüchtete Louis mit zwei Brüdern in die Schweiz zurück. Die Folgen des Krieges haben Louis schon in der früheren Jugend sehr stark geformt. Armut, Leid, Elend und Krieg sind in der Seele haften geblieben. Seine Tätigkeit für die Armen, hauptsächlich in Ost-Ungarn und in Ostländen hat sich aus seinen hart eingeprägten Erinnerungen ergeben.

Das schöne Ungarn mit den vielen freundlichen Menschen konnte er schlicht nicht vergessen. Heute noch spricht der gebürtige Schweizer – Louis - täglich in der ungarischen Sprache mit seinen Freunden in Ungarn.

Louis Bischof, pensionierter Unternehmer (Muntelier) - der sich vom Geschäft gelöst hatte um im Bereich Hilfe für Ungarn und die Ostländer tätig zu werden – errichtete im Jahre 1996 (vorher Politeon Gesellschaft) das Gebäude der Stiftung Politeon (vom Staat anerkannt) mit Hilfe von seiner Frau Jeanette Bischof, vielen Freunden und aktiven Sympathisanten.

Für den Gründer, die Mitglieder und Sympathisanten der Stiftung Politeon hat die Teilnahme in der Stiftung einen humanitären Aspekt, die Förderung und Pflege internationaler Beziehungen in Kultur und Wissenschaft, die Förderung des gegenseitigen Verständnisses und der Begegnung zwischen Völkern und Kulturen und die Förderung der Wirtschaft und des Gesundheitswesens, insbesondere in osteuropäischen Ländern.

Die beachtliche Entwicklung widerspiegelt die Dynamik der Stiftung Politeon und seiner Ideale, welche den Wesensgrund der Stiftung Politeon darstellen. Die Aktivität des Stiftungsgründers, Stiftungspräsidenten, Sympathisanten/innen aktiven Helfer/innen und die diversen Spenden (Finanzielle Unterstützung, Sachliche Spenden) ermöglichen uns eine verlustlose und schnelle Hilfe am richtigen Ort.

Tiszaladány (PDF - 34 KB)
Das schöne Dorf im Osten von Ungarn.
Von dem Ehepaar Bischof umsorgt.

Hétéves gyermekként hagyta el Louis Bischof szüleivel szülõvárosát, Bern-t . Budapestre költöztek, ahol édesapja 1937 és 1945 között a svájci konzuli tisztséget viselte. Ezidõtájt, a II. Világháború alatt Európában nélkülözés, életveszély, erõszak és éhség uralkodott.

1944 õszén menekült Louis két bátyjával vissza Svájcba. A háború alatt tapasztaltak már ifjúkorát is igen erõsen befolyásolták. Szegénység, szenvedés, nyomor és háború mind-mind mély nyomot hagytak a lelkében. A szegények sorsáért kifejtett tevékenysége – elsõsorban kelet-Magyarországon és a keleti országokban – az agyába keményen belevésõdött emlékeikbõl következett.

A csodaszép Magyarországot, a sok barátságos polgárával Louis nem tudta elfelejteni. Még ma is naponta beszéli - a született svájci - a magyar nyelvet barátaival Magyarországon.

Louis Bischof, nyugdíjas vállalkozó (Muntelier) – aki azért adta fel a vállalkozását, hogy segítséget nyújtson a Magyarországon és a keleti országokban élõknek – 1996-ban felesége, barátai és aktív támogatók segítségével felállította a Politeon Alapítvány (korábban Politeon Társaság) épületét.

A Politeon Alapítványban való részvétel mind az alapítóknak, mind a tagoknak, mind pedig a támogatóknak egy humanitárius nézõpontot, a kulturális és tudományos nemzetközi kapcsolatok elõsegítését és ápolását, a kölcsönös megértést, népek és kultúrák találkozását, gazdasági és egészségügyi együttmûködési lehetõséget nyújt, úgy Magyarországon, mint a többi kelet-európai országban.

A jelentõs fejlõdés visszatükrözi a Politeon Alapítvány lendületét és eszményeit, amik meghatározzák az Alapítvány lényegét. Az alapító, az alapítványi elnök, a támogatók és az aktívan segítséget nyújtók tevékenysége, valamint a különféle adományok (pénzbeni és tárgyi támogatások) lehetõvé teszik számunkra, hogy hiánytalan és gyors segítséget nyújtsunk a megfelelõ helyen.

Copyright © 2009 Stiftung Politeon